Domek letniskowy to nieruchomość, której celem postawienia nie będzie stałe zamieszkanie, a bardziej okazjonalne czy letnie. Choć jego budowa wymaga mniej formalności niż budowa domu mieszkalnego, to jednak nie oznacza to, że taka inwestycja nie jest obwarowana wymogami prawa budowlanego i rozporządzeń.

Definicja

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane domek letniskowy, tj. budynek rekreacji indywidualnej musi być przeznaczony do okresowego wypoczynku właściciela i jego rodziny. Zatem aby jego budowa mogła zostać zrealizowana na zgłoszenie, musi być on budowany z zamiarem wykorzystania wyłącznie do celów indywidualnej rekreacji oraz do wypoczynku okresowego, np. letniego. Domek letniskowy przeznaczony do świadczenia usług nie będzie bowiem zwolniony z konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

altana na placu zabaw

Domek letniskowy na zgłoszenie

Ostatnie zmiany przepisów w prawie budowlanym, które weszły w życie od 3 stycznia 2022, rozszerzyły katalog budów niewymagających pozwolenia na budowę, a wymagających jedynie zgłoszenia. Dodano do niego m.in. wolno stojące, parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 mkw., lecz mniejszej niż 70 mkw. Przed nowelizacją, bez pozwolenia można było postawić domek o powierzchni maksymalnie 35 mkw. Ponadto, rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może być większa niż 6 m, a wysięg wsporników nie więcej niż 2 m. Aby wybudować domek letniskowy na zgłoszenie należy dopilnować, aby spełniał on określone wymogi. Musi to być dom wolno stojący, co oznacza, że nie może być połączony z innymi obiektami budowlanymi i nie wykorzystujący w swojej konstrukcji elementów innego obiektu. Po drugie, domek musi być parterowy. Nie dopuszcza się zatem budowy domku letniskowego z poddaszem użytkowym jedynie na podstawie zgłoszenia. Z drugiej zaś strony za kondygnację nie uznaje się antresoli czy poddasza nieużytkowego, zatem domy z takimi rozwiązaniami są dopuszczalne. Ponadto, rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może być większa niż 6 m, a wysięg wsporników nie większy niż 2 m. Jednocześnie należy pamiętać, że liczba domków nie może być większa niż jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki. Jeżeli działka, na której domek ma zostać wybudowany, ma opracowany plan zabudowy, to można zacząć budowę niemal od razu. Natomiast w przypadku braku takiego planu konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, która wydawana jest zazwyczaj w ciągu 21 dni od złożenia wniosku.

Choć nowelizacja ta miała zachęcić Polaków do budowania domów, to w praktyce rozwiązanie to nie cieszy się dużą popularnością. Do końca maja w całym kraju odnotowano bowiem zaledwie tego typu 300 zgłoszeń. Jedną z przyczyn tak niskiego zainteresowania stanowić może konieczność dołączenia do wszystkich dokumentów deklaracji, iż dom przeznaczony będzie wyłącznie na własne cele mieszkaniowe. Ponadto, banki niechętnie udzielają kredyty na tego typu budowy chociażby ze względu na fakt, że taki budynek postawić można bez udziału kierownika budowy.

loader